Jumat, 02 November 2012

Materi Thaharah untuk kelas 1 SD/MI

Taharah atau bersuci artinya membersihkan
bersuci dari najis dan hadas        

najis adalah kotoran
kalau badan kotor
kita tidak boleh beribadah kepada Allah
contoh najis adalah kotoran manusia

hadas adalah keadaan tidak suci
yang menyebabkan seorang mukmin
tidak boleh salat

bersuci dari najis artinya membersihkan badan
pakaian dan tempat dari segala kotoran
membersihkan tempat dengan
menyapu dan mengepel
membersihkan najis dengan
mencuci yang terkena najis
membersihkan hadas dengan
berwudu dan mandi

pakaian atau tempat yang terkena najis
harus dibersihkan agar menjadi suci
pakaian atau tempat yang terkena najis
tidak bisa dipakai untuk salat

bila pakaian atau tempat yang terkena najis
dipakai untuk salat
salatnya tidak sah
dan tidak diterima oleh Allah

Allah itu suci
dan Allah senang kepada kesucian
biasakanlah berpakaian yang bersih dan suci

Untuk lebih jelasnya, silahkan download dalam bentuk PDF atau download dalam bentuk Microsoft Word.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright 2009 Winda's home